หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

ปรัชญาชีวิตกับหินก้อนใหญ่

วิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารเวลาผู้หนึ่ง 
บรรยายให้กับนักศึกษาฟัง 
ท่านวิทยากรหอบเอาโถแก้วและ
ก้อนหินใหญ่น้อยมาวางไว้ที่หน้าชั้นเรียน 
แล้วจึงเริ่มกระบวนการสอน..

เริ่มต้นด้วยการใส่หินลงไปในโหลแก้ว
โดยใส่หินก้อนใหญ่ลงไปจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ถามผู้ที่เข้าฟังว่าโถนี้เต็มหรือยัง 

นักศึกษาก็บอกว่ายังไม่เต็ม 
วิทยากรจึงให้ผู้ฟังลองใส่หินก้อนเล็กๆ ลงไปอีกหลายก้อน
แต่ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างหิน 
จึงเททรายใส่ลงไป 
และเพื่อให้มั่นใจว่าโหลเต็มจริงๆ 
สุดท้ายจึงเทน้ำใส่ลงไปจนต็มโหล 

วิทยากรท่านนั้นถามว่า 
"จากขวดโหลนี้คุณเห็นอะไรบ้าง?"
มีคนตอบว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"
อีกคนตอบว่า "เราหาเวลาเพิ่มได้เสมอหากว่ามีความตั้งใจจริง"

วิทยากรบอกว่า ผิด 
ขวดโหลนี้แสดงให้พวกคุณเห็นว่า 
"หากไม่เอาหินก้อนใหญ่ใส่เข้าไปตั้งแต่แรก 
ก็จะไม่ทางเอามันใส่เข้าไปได้เลย 
เหมือนชีวิตคนเราต้องเอาเรื่องใหญ่ๆ ก่อนแล้ว 
ค่อยเติมให้เต็มด้วยเรื่องรองๆ ลงมาตามลำดับ"

"อะไรคือหินก้อนใหญ่ในชีวิตของเรา?
...การใช้เวลากับคนที่เรารัก? 
ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวังและความฝัน? 
การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม?

...ก่อนนอนคืนนี้ไปคิดซะ แล้วเอาหินก้อนใหญ่ใส่ไว้ก่อน"

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ