หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์เพราะ...
คนทุกคนในโลกนี้ ไม่ใช่ทุกข์เพราะเสือกิน
ไม่ใช่ทุกข์เพราะงูร้ายกัด
ไม่ใช่ทุกข์เพราะช้างฆ่า .....
แต่ทุกข์เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงของตน...
จะทุกข์เพราะสิ่งใดๆ ก็ตามตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง
นี่แหละเป็นผู้ฆ่า
ความโลภ
ความโกรธ
ความหลง
สามสิ่งนี้ร้ายกาจกว่าสิ่งอะไรทั้งหมด...
ร้ายกว่าผีร้าย ร้ายกว่าเสือร้าย ร้ายกว่างูร้าย...
ไม่มีสิ่งไหนจะร้ายกว่าตัว
ความโลภ
ความโกรธ
ความหลง
เพราะฉะนั้น..ให้ระวังที่สุดในเรื่องของ
ความโลภ
ความโกรธ
ความหลง
สามประการนี้มันสามารถทำให้ผู้รู้แจ้งเป็นคนมืดก็ได้...
ฤทธิ์ของมันน่ะ มันอยู่เหนือทุกคนในโลกที่ได้เกิดมาในโลกนี้
ยกเว้นเสียแต่..."พระอรหันต์"...
ธรรมโอวาทจากหลวงปู่คำดี