หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น

"Stay Hungry Stay Foolish"
สุนทรพจน์ของสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง Apple ในพิธีจบการศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปี 2005 ถือเป็นสุนทรพจน์ที่ดีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ดูกี่ครั้งก็ได้ข้อคิดที่ดีมาก