หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คิดอย่างยอดคน


• ฟ้ามิได้แบ่ง 'ยอดคน' กับ 'คนธรรมดา' ออกจากกัน
ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอ แต่นั้นมิใช่เพราะ 'ฟ้ากำหนด'
การที่ "ยอดคน"ปรากฏขึ้นได้ เพราะ เขาผ่านการ "ฝึกฝน" และ "เรียนรู้" ที่จะเป็นยอดคน
..........................................

• "อัจฉริยะ" ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่ ถูกสร้างขึ้นมา
ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด
คนเก่งได้นั้นต้องได้รับการฝึกฝน ม้าดี ต้องมีคนขี่ม้ามาฝึกฝน ..
นักกีฬาที่ดีต้องมีโค้ชที่ดี มาฝึกฝน

• Don't Look Down Yourself.
อดีตไม่สำคัญว่าเราเป็นใคร สำคัญที่ว่าวันนี้และวันหน้าเราต้องการเป็นใคร ...อย่าเอาอดีตของตัวเองมาตัดสินอนาคตของตัวเอง
จงเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพนับถือในความสามารถที่มีอยู่ของตัวเองหากเราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วตัวเราเองจะกลายเป็นผู้สำเร็จและยิ่งใหญ่ได้ ยกย่องและให้เกียรติตัวเอง

• สมองของคนเราเหมือนพื้นดินที่ว่างเปล่า
เมื่อเราปลูกอะไรลงไปเราก็จะได้ผลเป็นอย่างนั้น
จงปลูกฝังแต่สิ่งดีๆลงไปในสมอง
คำพูดใดๆ ที่เราเคยได้ยินซ้ำๆหรือ
การกระทำสิ่งใดซ้ำๆติดต่อกัน
เกิน 49 วัน
มันจะกลายเป็น "นิสัย" ของเรา
จงคุยกับตัวเองแต่เรื่องดีดีทุกๆวันมันคือเคล็ดลับของทุกความสำเร็จบนโลก

• สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือ
"สิ่งแวดล้อม"อย่าปล่อยให้ความคิด หรือคำพูดราคาถูกของคนบางคนมากำหนดชีวิตของเรา
ในโลกนี้ไม่มีใครมีอิทธิพลกับตัวเรา นอกจากตัวเราเอง อย่าตกเป็นเหยื่อคำพูดของใครที่พูดไปแม้แต่คนพูดไปก็ไม่ได้คิด

• ชีวิตไม่ใช่เกมส์กีฬา ไม่มีเวลาพักครึ่ง ไม่มีการขอเวลานอก
และที่สำคัญคือ 'เปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ได้' ไม่มีใครเกิดมา 'ล้มเหลว' ถ้าไม่ 'ล้มเลิก'
.........................................

• คนฉลาด.. ต้องโง่เป็น
คนโง่ไม่เป็น..จะไม่มีทางฉลาด

• เพียงคุณคิดว่าคุณทำได้
คุณก็ทำได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
แต่หากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้
คุณก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์
คือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 'ทางจิต' ที่ ตอกย้ำตัวเองว่า .. ทำไม่ได้

• แม้แต่ "คิด" ยังไม่กล้าที่จะคิด แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
จงกล้าที่จะเผชิญความล้มเหลว.. ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดที่เข้ามาเพื่อทดสอบตัวเรา
If you want to have success, you have no choice.
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่คุณจะต้องเจอคือ" ความล้มเหลว"
อย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันมากับความสำเร็จคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
อยากสำเร็จไวจงรีบออกไปพบความล้มเหลวให้ไวๆ เราจะได้พบกับความสำเร็จไวๆ เช่นกัน

• มนุษย์ คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงที่ไม่มีขีดจำกัด
ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน
นั่นเป็นเพราะ มนุษย์แต่ละคนได้รับโอกาสทางความคิดที่แตกต่างกัน การลงมือทำตามความคิดจึงแตกต่างกัน

• คนสำเร็จมองปัญหาเป็นโอกาส คนล้มเหลวมองโอกาสเป็นปัญหา
คนสำเร็จจะปรับตัวเองไปหาโลกภายนอก
คนล้มเหลว จะให้โลกภายนอกปรับเข้าหาตัวเอง
..........................................

• คนสำเร็จ ผู้นำขององค์กรต่างๆ ในโลกนี้ กว่า 85%ทั่วโลก
ล้วนแล้วแต่มิใช่คนเก่ง แต่เขาเหล่านั้นส้วนเป็นคนดีทั้งสิ้น
คนเก่งนั้น..ใช้เวลา 2-3 ปี ก็สอนให้เก่งได้ ..
แต่.. คนดีต้องใช้เวลา "ชั่วชีวิต" ในการพากเพียร คนเก่งอาจหาได้ง่ายๆ แต่คนดีสิหายากจริงๆ
คนเก่งถ้าขาดความจงรักภักดี ไม่มีความกตัญญู
ก็เป็นได้แค่เก่ง แต่คนดี ดูได้จาก ความกตัญญูรู้คุณ

• "ความรู้" เป็นเพียง "พลังอำนาจแฝง" ชนิดหนึ่งเท่านั้น
"ความรู้" จะกลายเป็น "พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่" ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกนำ ไปใช้อย่างชาญฉลาด

• ฟัง..แต่..ไม่ได้ยิน
ได้ยิน..แต่..ไม่เข้าใจ เข้าใจ..แต่..ไม่ลึกซึ้ง
ลึกซึ้ง..แต่..ไม่แตกฉาน แตกฉาน..แต่..นำไปใช้ไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์และผลลัพธ์
จงนำศักยภาพ และอัจฉริยภาพ ที่ซ่อนเร้นในตัวเรา มาใช้อย่างชาญ ฉลาด เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว สังคม ของเรา...

"ชีวิตของเราสั้นนักเกินกว่าที่จะอยู่อย่างกระจอกงอกง่อย"