หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใช้ชีวิตก่อนจะไม่มีชีวิตให้ใช้

เขียนดีมาก อ่านให้จบ คุณอาจจะหันมารักตัวเอง...

สรุป: ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ

- ไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้อง บ ำรุง

- ไม่กระหายแต่ก็ต้อง ดื่มน้ำ

- ว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้อง ปล่อยวาง 

- มีเหตุมีผลแต่ก็ต้อง ยอมคน 

- มีอำนาจแต่ก็ต้องรู้จัก ถ่อมตน

- ไม่เหนื่อยแต่ก็ต้อง พักผ่อน

- ไม่รวยแต่ก็ต้อง รู้จักพอเพียง

- ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จัก พักผ่อน

หมั่นเตือนตน: ชีวิตนี้สั้นนัก
หากเวลาของคุณยังมีเหลือเฟือ ส่งต่อข้อความเหล่านี้ต่อให้เพื่อนของคุณ ให้เพื่อนได้อ่านบ้าง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองบ้าง
ดังนั้น

- อยากกิน...กิน

- อยากเที่ยว....เที่ยว

- เรื่องกลุ้มอย่าเก็บไว้

- สุขสบายทุกเพลา

- เวลาที่ยังจับมือไหว
ให้เชิญเพื่อนมาสังสรรค์

- เวลาที่ยังกอดไหว
ให้โอบกอดให้ชื่นใจ

- ทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป

- เวลาที่อยู่ด้วยกัน
อย่าได้โกรธกันง่ายๆ

ถ้าคุณส่งให้เพื่อนๆ แสดงว่าคุณเป็นคนรักและหวังดีกับเพื่อนคุณ ถ้าไม่ส่งแสดงว่าคุณรักแต่ตัวเองไม่คิดจะเผื่อแผ่ความสุขให้คนรอบข้างและเตือนสติเพื่อนของคุณ