หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

4 เหตุผล ที่คนเรามัก “ยอมแพ้” ในชีวิต

󾮗Jack Ma เขียน 4 เหตุผล
ที่คนเรามัก “ยอมแพ้” ในชีวิต ดังนี้

󾮜1. คิดอะไรแคบ หรือมองสั้นๆ เกินไป เมื่อมาถึงโอกาสกลับคิดเยอะ ตัดสินใจช้า

󾮜2. ไม่เห็นค่าของโอกาสที่อยู่ตรงหน้า

󾮜3. ไม่เข้าใจสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง

4.ทำอะไรช้าเกินไป