หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขาว กะ ดำ

เรื่องนี้อาจจะมีคนเคยมาอ่านแล้ว
แต่ก็อยากเอามาเล่าใหม่อีกครั้ง
เชื่อว่า ถ้าเราได้อ่านอีกครั้ง ในอีกเวลาหนึ่ง
เราก็จะได้อีกแง่คิดหนึ่ง อีกมุมมองหนึ่ง ..
ตามกาลเวลาและประสบการณ์ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิต

มีเรื่องมีอยู่ว่า....
วันหนึ่ง คุณครูเดินเข้ามา
แล้วชูกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่ง
มันเป็นกระดาษขาวที่มีจุดสีดำอยู่ตรงกลาง

แล้วครูก็ถามนักเรียนว่า "เธอเห็นอะไร"
นักเรียนตอบว่า "เห็นจุดสีดำ"
คุณครูพูดว่า "แล้วเธอไม่เห็นกระดาษขาวแผ่นนี้เหรอ"????

ฉันจำเรื่องนี้ได้จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เลย จะเห็นได้ว่า
คนส่วนมากมักจะมองเห็นสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดี
แต่ที่จริงแล้ว เราควรจะหัดมองเห็นสิ่งดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี
โดยเฉพาะเวลาที่เรามองคนอื่น หากเรามองข้อดีของเขา
เราจะรู้สึกสบายใจ และบรรยากาศรอบข้างก็จะดีด้วย