หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

"เกิด-ดับ" เป็นของคู่กัน

คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ท่านสอนไว้ว่า
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด
จงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติธรรมชาติ
และเฝ้าดู...เมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไป
มันก็ง่ายๆ...อย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้น
เหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนน
บางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่
เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
จงรู้ทันมัน และเอาชนะมัน
โดยปล่อยให้มันผ่านไปเสีย
อย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้ว
อย่าวิตกกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบ จงอยู่กับปัจจุบัน
อย่าสนใจกับระยะทางของถนน
หรือกับจุดหมายปลายทาง
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป....อย่าไปยึดมั่นไว้
ในที่สุด....จิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิต
และเมื่อนั้น....การปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
ทุกสิ่งทุกอย่าง...จะเกิดขึ้นและดับไป
ในตัวของมันเอง
.
.
สาธุ