หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เหรียญสองด้าน มองต่างมุม


ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่า
เพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร 
ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก 
ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ 
และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง 

แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล 
จากลำธารกลับสู่บ้าน 
จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตก
เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว 

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม
ที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง 
ซึ่งแน่นอนว่า ถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิ
จะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่ง 
ในขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึก 
อับอายต่อความบกพร่องของตัวเอง 
มันรู้สึกโศกเศร้า 
กับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียว 
ของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา 

หลังจากเวลา 2 ปี ที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่า 
เป็นความล้มเหลวอันขมขื่น 
วันหนึ่งที่ข้างลำธาร มันได้พูดกับคนตักน้ำว่า 

'ข้ารู้สึกอับอายตัวเอง 
เป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้า 
ทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมา 
ตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน' 

คนตักน้ำตอบว่า 'เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่า 
มีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า 
แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่ง 

เพราะข้ารู้ว่า เจ้ามีรอยแตกอยู่ 
ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ 
ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า 
และทุกวันที่เราเดินกลับ ... 
เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น 
เป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้น 
กลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว 
ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว ... 
เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้' 

คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่อง 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
แต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้น 
อาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจ 
และกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้ 

สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับ 
คนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็น 
และมองหาสิ่งที่ดีที่สุด 
ในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเอง 

มองโลกหลายๆ ด้าน 
เพราะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียเท่านั้น