หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

คมคำความกลัว


"Fear kills everything.  Your mind, your heart, your imagination." - Eric Hoffer

"ความกลัวฆ่าได้ทุกสิ่ง  ทั้งจิตวิญญาณ หัวใจ และจินตนาการ"

ขอพวกเราอย่าให้มีความกลัวอยู่ในจิตใจ ขอจงมีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ ทำอยู่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ดีแล้ว จงมุ่งมั่นและทำมันต่อไป ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล แค่เรากล้าก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นเอง

จาก บ้านน้ำใจ