หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

คมคำชีวิตคน การเดินทางแห่งชีวิต


"Accept that some days are the pigeon, and some days you are the statue"  - David Brent

ยอมรับเถอะว่า บางวันคุณเป็นนกพิราบขาว และบางวัน คุณก็เป็นรูปปั้นดีๆ นี่เอง

"Man is the only creature that strives to surpass himself, and yearns for the impossible." - Eric Hoffer

คนคือสัตว์โลกเพียงประเภทเดียว ที่มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเอาชนะตัวเอง และโหยหาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

"Life is like a multiple choice question, sometimes the choices confuse you, not the question itself." - no mane

ชีวิตเปรียบเหมือนคำถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก บางครั้งคำตอบนั้นเองที่ทำให้คุณสับสน หาใช่คำถามไม่

"It is better to travel hopefully than to arrive disenchanted."  - Japanese poem
การเดินทางด้วยความหวัง ย่อมดีกว่าการไปถึงจุดหมายที่น่าผิดหวัง